Monitoring to stała, całodobowa kontrola i nadzór nad systemami alarmowymi, które są podłączone do centrum monitorującego. Po odebraniu sygnału o napadzie, włamaniu lub uszkodzeniu instalacji alarmowej wraz z dokładnie określonym miejscem zdarzenia, operator wysyła do obiektu grupę patrolowo-interwencyjną. Jednocześnie o zdarzeniu powiadamiany jest właściciel obiektu lub wskazana przez niego osoba.

W razie konieczności powiadamiana zostaje policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe lub inne służby.
Sygnały z lokalnych systemów alarmowych przesyłane są do centrum monitoringu drogą telefoniczną, radiową lub poprzez GSM (telefonia komórkowa). Centrum monitorujące rejestruje informacje o włączeniu i wyłączeniu systemu alarmowego z podaniem czasu rzeczywistego (archiwizacja danych).


Comments are closed.