Budynek KRUS w Częstochowie mający swoją siedzibę przy ul. Korczaka.

Wykonane instalacje:

  • SAP System sygnalizacji pożaru
  • System oddymiania grawitacyjnego
  • SSWiN System alarmowy
  • KD System kontroli dostępu
  • LAN Sieć komputerowa
  • CCTV System telewizji dozorowej