Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie – zespół publicznych szkół artystycznych, mieści się przy ul. Pułaskiego 15. W jego skład wchodzi sześcioletnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych oraz czteroletnie Liceum Plastyczne.  Wykonane instalacje:

  • SAP System sygnalizacji pożaru
  • System oddymiania grawitacyjnego
  • SSWiN System alarmowy
  • DSO Dźwiękowy system ostrzegawczy
  • KD System kontroli dostępu
  • LAN Sieć komputerowa
  • CCTV System telewizji dozorowej
  • Nagłośnienie
  • Telefonia
  • Telewizja naziemna i satelitarna

Comments are closed.