System kontroli dostępu pozwala na autoryzowany dostęp do wydzielonych pomieszczeń tylko upoważnionym osobom. Kontrola Dostępu może być oparta na kodach PIN, kartach zbliżeniowych czy biometrii (linie papilarne, skan siatkówki oka). Ponadto system zapewnia rejestrowanie czasu pracy poprzez ewidencjonowanie wszystkich wejść i wyjść pracowników.


Comments are closed.