Monitoring

Monitoring to stała, całodobowa kontrola i nadzór nad systemami alarmowymi, które są podłączone do centrum monitorującego. Po odebraniu sygnału o napadzie, włamaniu lub uszkodzeniu instalacji alarmowej wraz z dokładnie określonym miejscem zdarzenia, operator wysyła do obiektu grupę patrolowo-interwencyjną. Jednocześnie o zdarzeniu powiadamiany jest właściciel obiektu lub wskazana przez niego osoba. W razie konieczności powiadamiana zostaje…
czytaj więcej